Karlskoga ger professor - Örebro ger en stig

Allt fler kommuner i länet svarar nu ja på uppmaningen att med anledning av kronprinsessans bröllop skänka pengar till en gästprofessur vid läkarutbildningen på Örebro universitet. Men Örebro ger inte bort en gästprofessur, utan en stig.

Karlskoga skänker 50 öre per Karlskogabo berättar kommunalrådet Niina Laitila (S).

Men Örebro kommun vill inte vara med på presenten med en gästprofessur på läkarutbildningen.

På torsdagen tillkännagav Örebro kommun att deras present till brudparet blir en stig i kulturreservatet Sommarro, speciellt anpassad för personer med rörelsenedsättning.

Stigen får namnet "Bröllopsstigen".

Marken i reservatet Sommarro har kungliga anor eftersom den en gång i tiden ägdes av Drottning Kristina.

Och det nyblivna reservatet Sommarro ligger nära både Barn- och ungdomshabiliteringen och Ekeskolan där många barn med flerfunktionsnedsättningar går så kommunen tror att området kan bli viktigt träningsområde för dessa barn och ungdomar.

Anledningen till att kommunerna väljer att donera pengar till olika saker i brudparets namn är att Sveriges kommuner och landsting, SKL,  rekommenderat kommuner att inte ge saker i present eftersom det skulle kunna strida mot kommunallagen.

Satsningen beräknas kosta motsvarande 50 öre per invånare i Örebro, närmare bestämt runt 67 000 kronor.