Väljarundersökning

Ledning för de rödgröna

Statistiska centralbyrån, SCB, har idag kommit med sin stora partisympatiundersökning. Enligt undersökningen skulle oppositionen skulle få över 50 procent om det varit riksdagsval i maj.

SCB:s undersökning av partisympatier anses vara mätningarnas mätning eftersom de har ett mycket större underlag är andra undersökningar. Sedan starten 1973 har SCB i sina majmätningar före ett val alltid lyckas pricka in det vinnande blocket.

I mätningen idag är alltså oppositionen störst på riksplanet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få 50,2 procent. Regeringspartierna skulle få 44,2 om det hade varit val i maj.

På länsnivå är frågan annorlunda ställd, där handlar det om vilket parti man tycker är bäst just nu. och där är det kraftigt övertag för de borgerliga.

Om man tar länet, utom Stockholms stad, får de borgerliga partierna hela 59,5 procent mot 38 procent för de rödgröna.

Också i Stockholm stad är det ett övertag för de borgerliga, om än inte lika stort. Där är det 52,9 procent, mot 44,2.

Noterbart är att Socialdemokraterna fortsätter att backa. I länet från 27,1 i november till 22,1 nu i maj. I Stockholm stad är minskningen 1,3 procentenheter.

Moderaterna ökar 1,9 procentenheter i länet och landar på 47,1 procent. I staden ökar från 37,4 till 38,6 procent.

– Jag tror att vi måste göra alternativen mycket, mycket tydligare. Vi måste framförallt berätta om vad vi skulle vilja göra om vi fick styra den här staden, säger oppositionsrådet Carin Jämtin (S).

Tiden är ganska knapp fram till valet, vad blir din strategi?

– Tiden är knapp men det är ganska jämt. Det handlar inte om så hemskt många tusen röster för att vända detta, så min strategi blir att gå ut och träffa så många stockholmare som möjligt och framförallt göra alternativen tydligare, säger Jämtin.

Miljöpartiet är den stora vinnaren i Statistiska centralbyråns stora partisymptatiundersökning. Jämfört med förra mätningen, för ett halv år sedan, har väljarstödet ökat från 14,2 till 16 procent i Stockholms stad.

Helene Sigfridsson (MP), toppkandidat till landstinget, ser så klart med glädje på resultatet.

– En opinionsundersökning är alltid en opinionsundersökning, men vi är glada att få siffror som bekräftar det vi känner – att vi har ett starkt stöd bland stockholmarna.

Men sammantaget visar ju siffrorna på en fortsatt övervikt för de borgerliga partierna, och då krävs det ju mer än så här?

– Ja, valrörelsen är ju precis i sin början nu och vi kommer att fortsätta vara ute och prata med människor och presentera våra förslag. Jag tror att det är en bra början och att det kan bli ännu bättre.

Även om frågorna är olika ställda vad gäller riksplanet och länsnivå kan man ändå dra slutsatsen att det är fördel för de borgerliga i Stockholms län, men att de rödgröna håller i taktpinnen när det gäller riksplanet.

Helen Ling
helen.ling@sr.se

Åsa Stöckel
åsa.stockel@sr.se

Mats Rundbladh
mats.rundbladh@sr.se

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se