Vänsterpartiet i Emmaboda

Så här svarade Vänsterpartiet i Emmaboda på våra frågor.

1. Hur ska de glassamlingar som kommunen köpt in bäst dokumenteras?

Det viktigt att dokumentation och kategorisering blir bra arbetet är påbörjat. Men viktigast är att det visas upp för allmänheten.

2. Ska lagen av valfrihet, LOV i äldreomsorgen införas?

Nej! Vi anser att den valfriheten är bara begränsad till att välja utförare Vänsterpartiet är för verklig valfrihet alltså möjlighet att påverka de insatser man behöver av äldreomsorgen. Att få styra över sin egen vardag. 

3. Ska kommunal barnpeng (vårdnadsbidrag) införas?

Nej!

4. Ska flera kommunala verksamheter än i dag konkurrensuppsättas? I så fall vilka

Nej!

5. Ska alla över en viss ålder garanteras färdtjänst?

Nej, vi anser det är funktionsnedsättningen som är det avgörande inte åldern. Det lätt tro att färdtjänst är bara till för äldre personer så är det inte även unga kan ha rätt till färdtjänst därför vore en åldersgräns dumt.

6. Är det möjligt att behålla alla landsbygdsskolor hela perioden?

Som vi kan se nu Ja.

7. På vilken verksamhet bör det nysatsas mest?

Insatser för Barn och unga dem är vår framtid. Till exempel skola och fritid.

8. Vilken sektor kan det sparas på?

I dagsläget ingen, men genomlysning av utgifter ekonomi bör ske kontinuerligt.

9. Vilken infrastrukturfråga är viktigast att prioritera?

Självklart är det järnvägen i en järnvägsknut som Emmaboda. Men även de inom kommungränsen allmänna kommunikationerna måste bli bättre och utökas.

10. Ska vissa grupper utöver barn åka gratis i kollektivtrafiken? Vilka?

Vi har för om åren haft en gratismånad. Helst skulle vi vilja se en avgiftsfri kollektivtrafik helt skattefinansierad. Men det inget vi kan lova kommande mandatperiod.