Socialdemokraterna i Vimmerby

Så här svarade Socialdemokraterna i Vimmerby på våra frågor.

1.  Vilken är ert partis hjärtefråga inför mandatperioden?

Se punkt 5, att deltidsanställda skall få rätt till heltid.
Att skapa en ”vi-känsla” i kommunen.

2.  Skatten höjdes med 40 öre den nuvarande mandatperioden. Ska den sänkas nu?

Finns i dagsläget inte underlag att sänka någon skatt i kommunen, när vi uppnått de mål vi vill kan man sänka skatten. Att ha ett högst skatteuttag är inget självändamål.

3. Finns det något område ni vill satsa mer på än i dag?

Se punkt 1 och 5

4. Vad kan det i första hand sparas in på?

Genom en effektivare inköpsorganisation, här måste kommunerna samverka mer då det krävs professionell personal som sköter detta och som är svårt att rekrytera för små kommuner.

5. Ska deltidsanställda få rätt till heltid?

Ja

6. Företagsklimatet verkar ha försämrats. Vad vill ni göra åt det?

I grund och botten handlar detta om attityder och förhållningssätt från den politiska ledningen av en kommun och av de kommunala tjänstemännen, alla måste ha ett servicetänk även om man arbetar med myndighetsutövning.

7. Hur ska den negativa befolkningstrenden brytas?

Snabba och framförallt tillförlitliga och snabba kommunikationer, vi måste ordna infrastrukturen så att folk kan bo kvar på ”hemmaplan” och ändå kunna pendla relativt lång, kanske till Kalmar, Växjö, Linköping och Jönköping. Detta förutsätter snabba och tillförlitliga kommunikationer.

8. Vill ni verka för en kommunsammanslagning med Hultsfred?

I dagsläget är detta inte aktuellt, däremot en ökad samverkan mellan kommunerna.

9. Med färre barn. Kan antalet landsbygdsskolor bestå?

Det är svårt att försvara landbygdsskolorna när elevantalet sjunker och den pedagogiska biten blir svår att upprätthålla.