Folkpartiet i Torsås

Så här svarade Folkpartiet i Torsås på våra frågor.

1. Vilken är viktigaste åtgärden för att skapa flera arbetstillfällen i kommunen?

Skapa en attraktiv kommun för företagande.

2.  Vilket område vill ditt parti prioritera resurser till under kommande mandatperiod? Motivera!

Till skolverksamheten, skolan har en nyckelroll. En bra skola attraherar inflyttning och ökar därmed skatteunderlaget.

3. Inom vilken sektor kan det sparas in?

Att höja kompetensen och göra administrationen effektivare. I lämplig utsträckning samarbeta med andra kommuner.

4. Vilken är viktigaste åtgärden för att ytterligare höja kvalitén i kommunens skolor?

Tillgodose lärarnas behov av fortbildning. Att sätta fokus på trygghet, kvalité och respekt.  

5. Bör Torsås sköta renhållningen på egen hand och därmed lämna samarbetet i  KSRR?

Ja, om det är tekniskt och praktiskt möjligt och om det är förmånligare för invånarna. Kommunen måste klara miljö kraven.

6. Torsås har de gångna fyra åren styrts av en minoritet. Är ditt parti berett att söka nya politiska samarbeten för att få till ett majoritetsstyre? Vilka är du beredd att bilda majoritet med då?

Ja med C, M, Kd, och Mp

7. Ska fler verksamheter i kommunen konkurrensutsättas. I så fall vilken/vilka?

Ja, inom äldreomsorg och barnomsorgen.

8. Bör skattesatsen förändras -  i så fall hur?

Nej