Övertorneå

Bästa rastplatsen finns i Kattilakoski

Kattilakoski rastplats längs riksväg 99 är länets bästa rastplats.

Det framkommer i den ranking som Motormännen genomfört för nionde året i rad.

Motormännen har granskat nästan alla de 250 rastplatser vi har runt om i landet. Numera utses de länsvis, så dessvärre kan vi inte redovisa landets bästa.

Enligt Motormännen håller Sverige överlag bra standard på trafikens viloplatser i en europeisk jämförelse, men de är inte lika säkra som till exempel rastplatserna i Tyskland och Österrike som är kameraövervakade.