Socialdemokraterna i Hultsfred

Så här svarade Socialdemokraterna i Hultsfred på våra frågor.

1. Om Hultsfredsfestivalen hamnar i fler ekonomiska kriser. Ska kommunen fortsätta stötta den?

Kommunens industrifastighetsbolag har bildat ett bolag tillsammans med Rockparty, Hultsfredsfestivalen AB. Där skall frågor som rör Hultsfredsfestivalen behandlas.

2. Vilken är den viktigaste åtgärden för att få fler att vilja stanna i/flytta till kommunen?

Infrastruktur måste utvecklas, detta hjälper även till att näringslivet får större möjligheter. Bra boende är även det en viktig del för att kommunen ska utvecklas positivt.

3. Bör fler verksamheter i kommunen konkurrensutsättas, i så fall vilka?

Inom alla områden utom myndighetsutövning skall kommunen i en positiv anda pröva förfrågningar om intraprenader och avknoppningar till personalägda företag i kooperativ form. I vissa fall kan entreprenader också vara ett alternativ. Det ska dock prövas i särskild ordning.

4. Bör skattesatsen justeras, i så fall hur?

Ja och nej. Behov av skatthöjning ska tas under noggrann prövning om det blir aktuellt. Vid medborgarträffar fanns det stöd för skattehöjning under förutsättning att den gick till skolverksamheten.

5.  Bör kommunen verka för en sammanslagning med Vimmerby?

Samverkar inom en rad verksamhetsområden redan idag, hur det utvecklas får framtiden utvisa.

6.  Inom vilken sektor bör kommunen satsa mest jämfört nuvarande period?

Skolan

7. På vad kan det sparas?

Konturenligt ska verksamheten ses över för att få ut det mesta av den.