Unikt jämställdhetsmål avgjort

Det var inte fråga om lönediskriminering när länsstyrelsen i Malmö gav två manliga socialkonsulenter högre lön än deras tio kvinnliga kollegor. Det slog Arbetsdomtolen, AD, fast i en dom på onsdagen.
AD menar att arbetsgivaren har kunnat bevisa att löneskillnaderna berodde på andra saker än kön. Bland annat kom de två männen från tidigare anställningar inom kommunen där löneläget var högre och av marknadsskäl var därför Länsstyrelsen tvungen att ge dem högre lön än de tidigare anställda. AD noterar också att flera av kvinnorna vid en lönerevison senare fick upp sina löner betydligt Arbetsdomstolen avslår därmed Akademikerförbundet SSR:s stämningsansökan. SSR ska dessutom betala rättegångskostnaderna på 124.000 kronor. Det var första gången som den skärpta jämställdhetslag som trädde i kraft vid årsskiftet prövades i domstol.