Minskat avstånd mellan politiska block

Enligt Statistiska centralbyråns väljarundersökning har Socialdemokraterna i Göteborg förlorat sympatisörer och Miljöpartiet och Moderaterna har fått fler jämfört med samma undersökning inför förra valet.

Siffrorna för Göteborg är så osäkra att man inte kan dra några egentliga slutsatser av dem, men trenden för hela Sverige är att gapet mellan de båda blocken minskar och att Miljöpartiet får fler röster verkar stämma in även på Göteborg.