Trettio år i arktisk exil


1953 flyttade den Kanadensiska regeringen sju familjer från området kring Hudson Bay 250 mil norrut, till Kanadas nordligaste obebodda öar, bara 70 mil från Nordpolen. Här är det inte ovanligt med temperaturer på minus 60 grader, och varje vinter består av fyra månaders totalt mörker. Regeringen kallade detta för "The Eskimo Experiment", ett projekt som skulle visa "om eskimåer förmår att leva på dessa nordliga öar".

 
Själva tror de som flyttades att de blev pusselbitar i det kalla krigets storpolitiska spel. Att regeringen placerade "sina urinvånare" på dessa obebodda öar så att Kanada skulle kunna hävda sin suveränitet i området gentemot USA och Ryssland.
Det skulle dröja ända tills i början på 80-talet, alltså 30år, innan familjerna fick återvända hem.

I denna dokumentär träffar vi Markoosie, Leena och Mary, som fortfarande - 45 år senare - väntar på att den kanadensiska regeringen skall förklara varför dom skulle tvingas leva trettio år i arktisk exil...