Magical Misery Tour


Att resa har alltid lockat människor. Resandet romantiseras, dramatiseras och omhuldas i litteratur, på film och i journalistik. Idag är den världsomfattande turistnäringen en av de mest lönsamma industrierna. Magical Misery Tour är en slags filosofisk satir över vem som har privilegiet att flytta på sig för nöjes skull.

Om vem som tar sig rätten att definiera, betrakta och bedöma.
Programmet utspelar sig till en stor del i New York och norra Indien och innehåller mycket musik och arkivmaterial, bland annat från Sven Jerrings resor i Indien under sent 50-tal.
 
Ett program om turister av Josefine Adolfsson.