Med Sverige i bagaget

Om kurderna som återvände för att styra det irakiska Kurdistan. Möt socialarbetaren från Tensta som blivit inrikesminister, ekonomen från Handelsbanken som styr i Mosul, och ministern vars fru än idag arbetar på dagis i Stockholm. Alla försöker de i sitt dagliga arbete i norra Irak tillämpa några av de kunskaper de fick i Sverige.

De var aktiva i kampen för ett fritt Kurdistan i norra Irak och deras fiende var Saddam Hussein. I början av 1980-talet kom de till Sverige som politiska flyktingar. Nu är Saddam Hussein borta och kurderna som bott i Sverige har höga positioner i den nya administrationen.
 
Kurdistan är landet som inte finns. Men sedan 1991 har kurderna i norra Irak styrt sig själva.
 
Producent: Karine Mannerfelt.