Pinochets klasskamrater


Pinochet arresteras i London och jag åker tillbaka än en gång. Tillbaka till ett Chile utan Pinochet men alltjämt helt i skuggan av honom. Jag ville höra släktens version av vad som hänt under de sista trettio åren. Släkten. Min släkt var inte bara Pinochetanhängare utan de har även aktivt deltagit i kuppen. Några tillhör också Pinochets inre krets. Det blev en familjekrönika. Chiles historia speglad i en släkt på båda sidor barrikaderna.

Juan Diego Spoerer fick Stora Journalistpriset för dokumentären Pinochets klasskamrater

Återresan 2010!
Juan Diego reflekterar över sina dokumentärer från Sydamerika.