Vetandets värld, fre 11 juni

Nu har vi flugit i 100 år - jubileet har startat

Det är ungefär ett sekel sedan de första svenskarna gav sig upp i luften med motorflygplan. I sommar firas 100-årsjubileet på många håll i Sverige, med flyguppvisningar på bland annat Gärdet i Stockholm, utställning på Tekniska museet och återinvigning av flygvapenmuseet i Linköping.

Den första motorflygningen i världen (under kontrollerade former) gjordes av bröderna Wright i USA 1903. Brödernas tankar kring tekniken spred sig snabbt runt om i världen. 1910 var genombrottsåret för Sverige.

Carl Cederström var godsägare och bilhandlaren som sadlat om till pilot. Han studerade flygteknik hos fransmännen som låg långt fram och fick motta svenskt flygcertifikat nr 1 1910.

I september samma år hölls den första riktigt stora offentliga flyguppvisningen i Sverige på Gärdet i Stockholm med 50.000 åskådare. Carl Cederström vann där en tävling där och blev kändis i dåtidens press, blev kallad flygbaronen.

Faktum är det var inte första offentliga flygningen i Sverige. Året dessförinnan hade fransmannen Georges Legagneux kommit med sina stora lådor med flygplansdelar, packat upp och monterat. Han gjorde flera försök att få igång sin konstruktion innan han lyckades lyfta på Gärdet.

Man får komma ihåg att det här var pionjärtiden. Ingen kunde garantera att man kom ned levande. Det fanns inga ordnade flygplatser till en början, utan lämpliga fält, som Gärdet i Stockholm, var vad som stod till buds.

Det fanns många pionjärer på flygområdet under 1910-talet, men nästan alla var män. Ett undantag i Sverige var Elsa Andersson, vars liv har skildrats i Jan Troells film Så viit som en snö.

Fransmännen hämtade tidigt ursprungsidéer från Wilbur och Orville Wright, när det gällde motorkonstruktionen, som inte fick vara för tung. Dessutom stod det klart för dem att flera roder behövdes för att kunna styra ett flygplan. Tidigare försök hade bara resulterat i "skutt" och sedan ned bryskt på marken igen, och de som kom upp kunde flyga bäst om de flög rakt fram.

Höjdroder och sidoroder, men framför roder med vars hjälp man kunde svänga behövdes. Vingvarpning var den metod bröderna Wright prövade, med linor vred man vingarna som man vrida på en tändsticksask, innerlådan är vingarna som vrids än uppåt än nedåt.  Men vingarpning övergavs inom tio år från 1903 räknat och man kom på de första versionerna av s.k. skevroder, delar av vingspetsarna som är vridbara, en teknik man beskåda än idag om man sitter i ett vanligt flygplan och har uppsikt över vingen.

När flygbaronen Carl Cederström gjorde sin omtalade uppvisningar under 10-talet på flera platser i Sverige körde han en flygplan han köpt i Sverige, Bleriot XI, uppkallad en fransk flygare, som flugit med samma typ av flygplan över Engelska kanalen, första flygningen där 1909.

Det här Bleriot-flygplanet hade goda flygegenskaper och kom att tillverkas i 1000-talet exemplar. Många flygentusiaster har bevarat planet, bland annat den svensk flygare Mikael Carlsson, och kan flyga med det än idag.

Några som tagit som sin uppgift att bevara gamla flygplan är entusiasterna som håller till vid Arlanda. Där finns en ideell förening kring de s.k. Arlanda-samlingarna, 2.000 kvadratmeter med 25 plan, motorer och andra prylar som hör till flyget. I programmet intervjuas Bertil Boberg, Christer Lokind och Jan Forsgren som alla tre är mycket engagerade att utveckla den civila flygsamlingen. De menar att Sverige skulle behöva ett civilt flygmuseum, vid sidan om det nyinvigda Flygvapenmuseet i Linköping.

I nästa Vetandets värld om Flyget i Sverige 100 år, som sänds tisdag 15 juni, besöker vi det Flygvapenmuset i Linköping.

Länkar: