Antalet rovdjur ska bestämmas

Nu ska det räknas ut hur många vargar, lodjur, björnar och järvar som ska finnas i Sverige i framtiden.

I dag tillsattes en utredning om saken. Det är Lars-Erik Liljelund, tidigare generaldirektör på Naturvårdsverket som ska lämna förslag på olika nivåer för de olika arterna.

Antalet djur ska utgå från att stammen ska bli livskraftig, men man ska också ta hänsyn till de människor som bor i områden där det finns rovdjur.