Kaliber följer upp vårens program

Kalibers program under våren 2010 väckte starka reaktioner. Detta är vad som hänt sedan programmen sändes.

Dagsbotsgranskning kan leda till lagändring

Kalibers granskning av dagsbotsystemet visade att det går att ljuga om sin inkomst – och på så sätt få en lägre dagsbot. Något som var extra tydligt för sexköpare som fick betala mycket lägre böter än de borde. ”Det är oacceptabelt”, var justitieminister Beatrice Asks reaktion på avslöjandet och Riksåklagaren har inlett en egen granskning.

Vargspårarnas arbetsmiljö ska bli bättre

Över hälften av dem som arbetat med rovdjurspolitik och vargfrågor i Sveriges varglän har trakasserats och mordhotats, avslöjade Kaliber i början av maj. Arbetsmiljöverket har nu uppmanat landets samtliga länsstyrelser att åtgärda de hot som yrkesmännen möter på sitt jobb.

Bidrag till religiösa ungdomsförbund kan krävas tillbaka

Fem av de 16 religiösa ungdomsförbund som får statsbidrag av Ungdomsstyrelsen accepterar inte homosexualitet och stänger ute homosexuella från poster inom sina förbund. Ungdomsstyrelsen har nu haft enskilda möten med Pingst Ung, Sveriges unga muslimer, Riksförbundet Sveriges unga katoliker, EFK Ung bidragsspåret och Ungdomsinitiativet inom Syrisk-ortodoxa ärkestiftet.
I nästa vecka kommer Ungdomsstyrelsen att besluta om de kommer att kräva tillbaka de sammanlagt 9,8 miljoner som i år betalats ut till de fem ungdomsförbunden.

Socialstyrelsen granskar ungdomshemmen

Kaliber avslöjade i två reportage att unga som vårdas på statens särskilda ungdomshem har sämre villkor än landets fångar. Ungdomarna förbjuds att vistas utomhus och flickor som vårdas för att de blivit våldtagna får kläderna avslitna av manlig personal och lämnas nakna i kala isoleringsceller.
Reportagen väckte starka reaktioner´och Socialstyrelsen har nu beslutat att kontrollera ungdomshemmen. De utlovar enligt ett pressmeddelande ”en omfattande granskning av de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse”.