Stockholm

Antalet rovdjur ska fastställas

Hur många vargar, lodjur, björnar och järvar ska Sverige ha i framtiden? Den frågan ska avgöras av en utredning som tillsattes på torsdagen.

Utredare blir Lars-Erik Liljelund, tidigare generaldirektör på Naturvårdsverket.

Han ska lämna förslag på lämpliga målnivåer för de olika arterna. Hänsyn ska tas till vilken numerär som krävs för att djuren ska uppnå så kallad gynnsam bevarandestatus, men också till de människor som bor i rovdjursområden.

Utredningen, som aviserades redan i april, ska redovisas senast 1 juli 2012.