Vi jobbar gärna - men inte gratis

Redan idag har nyanlända invandrare en tät kontakt med arbetsförmedlingen och många gör praktik parallellt med svenska-studierna på SFI.
Vi hör vad några SFI-elever i Luleå tycker om mottagandet som de har fått, och vad de tror om den kommande lagändringen.

Arbetsförmedlingen ska från och med den första december i år ta ett större ansvar för att nyanlända invandrare ska söka jobb och få utbildning. Etableringscoacher, en motsvarighet till jobbcoacherna, ska hjälpa till att hitta jobb och praktikplatser åt nyanlända.
Den lagändringen berättade vi om i Puls igår (se länk här bredvid).