Norrköping

Utställning tar nappatag om amningsfrågan

På lördag den 12 juni invigs utställning Röster om amning på Arbetets museum i Norrköping. Här får både föräldrar och vårdpersonal ge sin syn på amning. Tanken är att utställning ska vara en mötesplats för att diskutera just amning.

– En del menar att det någonting som är så naturligt, det behöver man väl inte prata om medan andra känner att någon äntligen lyfter upp den här frågan, säger Johanna Övling producent.

Det är cirka 50 personer som intervjuats om amning. Föräldrar, BVC-sköterskor och så kallade hjälpmammor från den ideella föreningen Amningshjälpen.
Olika frågeställningar och synpunkter har kommit fram. Så här säger en mamma.

”Allting är ju väldigt tillåtet på BVC. Allting är ju normalt. Men ändå finns det en känsla av att det mest normala ändå är att ditt barn ammar”

Vad händer då om mamman inte vill eller inte kan amma?

Något som har ändrats är hur pappan eller partner ser på amningen och det syns i statistiken.

– Det senaste åren har helamningen minskat vilket några sjuksköterskor förklarar med att vi har ett jämställdhetsideal som får allt större betydelse för föräldrars förhållningssätt till amning, förklarar Johanna Övling.

Utställningen visas på Arbetets museum till hösten och sedan ska den turnera runt om i Sverige.