Skåne

Alliansens satsningar fortfarande otydliga

Valet närmar sig, och det märktes inte minst i dag när regionstyrelsen i Skåne fattade beslut om ett första utkast till budget för nästa år. Socialdemokraterna vill ge den skånska sjukvården en hel miljard extra, och Miljöpartiet valde att lägga ner sin röst.

Allianspartiernas satsningar är däremot fortfarande ganska otydliga.

– Vi fortsätter på den inslagna vägen och fortsätter prioritera en tillgänglig och säker vård, och en likvärdig vård tycker jag är väldigt viktigt, säger Jerker Swanstein (M), ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

I de så kallade planeringsdirektiven för nästa år och kommande två år är det svårt att utläsa vad den styrande femklövern vill satsa på. Det kommer enligt Jerker Swanstein att presenteras närmare valet, och budgeten klubbas först i december.

Men Socialdemokraterna i Region Skåne är tydligare. Det underskott som finns i sjukvården, speciellt hos Skånes universitetssjukhus, ska inte behöva sparas bort som majoriteten vill.

– Den absolut största skillnaden är att vi tar ansvar för ekonomin i sjukvården och skjuter till resurser, så att vi kan gå från besparingar till utveckling i sjukvården, säger regionrådet Rikard Larsson (S).

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om att skatten kommer att behöva höjas, men hur mycket är för tidigt att säga. De borgerliga partierna tror inte att det behövs någon skattehöjning, medan samarbetspartiet Miljöpartiet håller alla vägar öppna. I dag valde man att lägga ner sin röst vad det gäller planeringsdirektiven, eftersom man anser att det ekonomiska läget är osäkert.

– Vi vet inte var den globala ekonomin finns i Sverige, och vi ser under hösten att skatteunderlaget ökar, men vi är också osäkra på om vi reder ut de stora underskott som finns i sjukvården under 2011, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

Men att Miljöpartiet nu väljer att markera avstånd gentemot de borgerliga samarbetspartierna är inte i första hand en strategi för att ha ryggen fri inför valet, enligt Anders Åkesson.

– Det är klart att vi står fria inför valet, men det är inte den huvudsakliga orsaken, säger Anders Åkesson.