تظاهرات در چند نقطه ی استکهلم و مالمو

در روز شنبه ١٢ ژوئن، ٢٢ خرداد، از جمله دو تظاهرات در استکهلم برگزارمی شود. از ساعت ١٣ تا ١٥ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی از سوی حزب کمونیست کارگری ایران و در ساعت ١٥ در میدان سرگل، میدان مرکزی شهرازسوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران.
در شهر مالمو نیز از ساعت ١٣ تا ١٥ تظاهراتی در میدان مرکزی شهر از سوی انجمن ایران –سوئد و ایران آزاد برگزار می شود.
سیامک بهاری از حزب کمونیست کارگری ایران انگیزه ی برگزاری تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در روز ١٢ ژوئن را  سالگرد قیام مردم می خواند که در اعتراض به سیاست های جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند.خسرو چاووشی در مالمو از انجمن ایران -   سوئد نیز تم تظاهرات در این شهر را آزادی و رعایت حقوق بشر عنوان می کند.پژواک در روز شنبه برگزاری تظاهرات در نقاط مختلف سوئد را پوشش داده و همزمان گزارش هائی ازاین تظاهرات را در سایت خود قرارخواهدداد.

زینت هاشمی
zinat.hashemi@r.se