"Mineralavtal borde gynna befolkning"

Mineralrika utvecklingsländers befolkning borde gynnas mer av resurserna som finns. Därför borde avtalen mellan länderna och globala gruvföretag utformas annorlunda än i dag. Det anser den New York-baserade tillsynsorganisationen Revenue Watch Institute.

Enligt Revenue Watch Institute är det i dag bolagen och ett fåtal högt uppsatta personer i länderna som ofta är de stora vinnarna.

– Företag tävlar för att komma åt de här resurserna. Kanadensiska, amerikanska, australiensiska som tävlar med indiska och kinesiska företag, säger Karin Lissåkers Revenue Watch Institute.

Svenskfödda Lissåkers organisation arbetar för att befolkningen i utvecklingsländer ska få större del av vinsten från landets naturtillgångar, som olja, gas och mineraler. De reser runt och försöker påverka regeringar och företag.

I dag är många av de avtal som gruvbolag och länder ingår med varandra, inte något som befolkningen får insyn i. Det öppnar för korruption och landets rika mineraltillgångar inte gynnar befolkningen.

Störst är problemen i Afrika, säger Karin Lissåker.

– Som Ghana och Tanzania som har haft enorma mineraltransporter som ser stora ut på pappret men när man frågar vad landet har tjänat på det så ser man att det är oerhört lite.

Lissåkers framför sina synpunkter vid ett Sverigebesök i mineralrika Skellefteåtrakten.

Och hon jämför med hur oljeindustrin, som de också bevakar, har lyckats bättre med att få fram regelsystem som gynnar u-ländernas befolkning.

Det har Norge bidragit till, och på samma sätt borde G20-länderna också försöka påverka den globala gruvindustrin som i dag bedriver något hon kallar en mineralresurstävling.

– Som bara kommer bli mer intensiv det närmaste decenniet tror jag.

Vad kan konsekvenserna bli om man inte lyckas med det då?

– Att folk som bor i länder som är oerhört resursrika fortsätter att vara oerhört fattiga.