Växjö

Spårvagnar i Växjö ett framtidsscenario

På en utställning som öppnades idag i Växjö presenterar kommunen fyra olika alternativ för kommunens utveckling fram till 2050.  I ett av alternativen, "Stråkstaden", föreslår man en satsning på spårvagnstrafik.

– Det är ett intressant förslag, säger Martin Håkansson och Simon Karström som besökte utställningen.

Utställningen är öppen för alla som fram till tisdag nästa vecka vill ge goda råd till planerarna på Växjö kommun.

Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se