Politik

Få unga på vallistorna

Det är ont om unga politiker. Kandidater under 30 år i höstens kommunval är en bristvara.

Vi har träffat tvåa unga politiker i Trollhättan som vill se mer av framtidsvisioner i politiken.

20 procent av befolkningen i Västra Götaland är under 30 år, men bara nio procent av kandidaterna i höstens kommunal.

Det ser ungefär likadant ut i Trollhättan. 23-årige David Jansson är sjua på Moderaternas valsedel i kommunvalet och 20-åriga Fredrika Almqvist åtta på Socialdemokraternas valsedel. Båda säger att jobb och miljö är viktiga för ungdomar, men de efterlyser också visioner.

– Många unga tror att vi är paragrafryttare som pratar om sakfrågor här och nu. Jag tror verkligen att det är viktigt att vi är visionära och att vi pratar om framtiden, om 20 år, säger Fredrika Almqvist.

– Det är det som gäller, man får prata om vad som ska hända. Vi kör ju vår grej Föregångslandet, och vi har även satt upp miljömål inför framtiden. Ska man attrahera unga människor är det framtiden som gäller, säger David Jansson.

Gruppen 50-64 år är kraftigt överrepresenterad bland kandidaterna. David Jansson och Fredrika Almqvist tror att det spelar roll för politikens innehåll.

– Vi ser ju politiken på ett helt annat sätt och vi brinner ofta för andra frågor än dem som är 50-64 år. De är ju inte ungdom i dag  utan de var det för 30 år sedan. Samhället ser ju inte likadant ut i dag så jag tror absolut att det är väldigt viktigt att vi har en representation som stämmer överens med hur samhället ser ut, säger Fredrika Almqvist.

– Ja, det har en stor påverkan. Det kan man ju tydligt se i Utbildningsnämnden när det gäller till exempel IT-frågor. När det dras något som har med IT att göra så tror jag inte att många politiker förstår vad det handlar om egentligen. Så det behövs fler unga, säger David Jansson.