Smältande Himalaya drabbar Indus värst

Himalayas glaciärer håller på att smälta som en effekt av klimatförändringen. Det hotar vatten- och livsmedelsförsörjningen för många miljoner människor. Men effekterna blir väldigt olika vid olika floder nedanför bergskedjan, visar en ny studie.

Himalayas skimrande toppar som sträcker sig nästan en mil upp över havsnivån fungerar med sina glaciärer som en jättelik vattenreservoar. En balanserad avrinning till floderna nedanför förser en femtedel av världens befolkning, och deras livsmedelsproduktion, med vatten.

Men de kommande decennierna väntas alltför mycket av glaciärerna rinna bort på en gång. De försvinner inte helt, som IPCC felaktigt varnade för i sin rapport 2007, men de krymper. De kommer inte att ha lika mycket vatten att bjuda på 2050 som nu.

Floderna Indus och Brahmaputra kommer att kunna försörja 60 miljoner färre människor vid mitten av det här seklet, enligt den nya studien.

Gula floden däremot kommer att föra mer vatten då än nu. För värme och glaciäravsmältning är inte allt som klimatföränddringen för med sig, konstaterar Naturgeografiprofessorn vid Uppsala Universitet Veijo Pohjola.

– IPCC och klimatmodellerna förutsäger också en ökad nederbörd här i området, säger han.

Ökad nederbörd kompenserar alltså det minskade bidraget från glaciärvatten. Inte tillräckligt i Indus och Brahmaputra, men mer än tillräckligt i Gula Floden.

Veijo Pohjola välkomnar den nya studien som ger klarare besked än förut om hur utvecklingen kan bli.

– För samhällen kring Brahmaputra och längs Indus kommer det att bli stora problem. Och då gäller det att vara proaktiv och försöka förmedla informationen och få de samhällena att agera efter det.

Vad betyder att agera?

– Att anpassa dem efter den minskade mängd vatten som finns där, de minskade möjligheterna till konstbevattning och vattenkraft och så vidare.