Vind i seglen för Japans tillväxt

Nya BNP-siffror visar att tillväxten i Japan ökade med 1,2 procent det senaste kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Det var mycket bättre än väntat.

Det blev en trevlig välkomstpresent för den nytillträdde premiärministern, tidigare finansministern Naoto Kan, som just lovat att göra ekonomin till sin huvudfråga.

Nu kan han peka på att Japan har tillväxt för fjärde kvartalet i rad. Den ökning som nu redovisas, 1,2 procent för de gånga tre månaderna, betyder fem procent på ett år om trenden håller i sig. Bland de stora industriländerna är det bara Kanada som kan visa ännu bättre resultat.

Efter många års stiltje ser det nu alltså ut som om Japan börjar få vind i seglen igen.

Den inhemska konsumtionen har så smått tagit fart och fortsatt ekonomisk återhämtning skulle förstås underlätta för den nya regeringen i dess uttalade ambition att genom strikt finansiell disciplin återställa omvärldens förtroende för Japan. 

Dessutom kan man börja ta itu med landets enorma statsskuld, som är i princip dubbelt så stor som det samlade värdet av Japans varor och tjänster.

Överhuvudtaget har det kommit positiva besked i Asien det senaste dygnet.

Exempelvis räknar Kina med en nästan 50-procentig ökning av exporten jämfört med för ett år sen, och Singapore med sin handelsbaserade ekonomi, räknar med en årstillväxt på nio procent.