Få unga i politiken

Politikerna är äldre än väljarna. För medan medelåldern bland svenskarna är 41 år så ligger tyngdpunkten bland politikerna över 50-strecket. Men i Kristinehamn finns moderaten Åke Thörnesjö, kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamn, som fyllde nyligen 75 år och laddar för att bli omvald. Reportage av Lars Ekelöf.

Folkpartiet har lägst andel unga under 30. Tio procent av Folkpartiets riksdagskandidater är under 30; att jämföra med att 19 procent av svenskarna är under 30. Samtal med Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag och Erik Amnå, statsvetare och professor vid Örebro Universitet.