GUC:s bolagstämma: Styrelsen sitter kvar

Gymnasieskolan Grafiskt Utbildningscenter, GUC, hade bolagsstämma i kväll. Den sittande styrelsen blev omvald av bolagsstämman. På den efterföljande presskonferensen kom det att handla om de planerade nedskärningarna, och den oro som personal och elever känner inför det.

I kväll var det bolagsstämma med efterföljande presskonferens på gymnasieskolan GUC i Uppsala. SR Uppland har ju tidigare rapporterat om neddragningar på skolan, som bland annat innebär uppsägningar, och som skapat oro bland personal och elever. Bland annat ska verksamheten dras ned, och antalet elever minska från 1 000 till 600.

– Det är oundvikligt att man genomför de här åtgärderna för att kunna utveckla skolan i framtiden. Men det är naturligtvis med stor sorg vi gör neddragningarna, och jag har stor förståelse för hur personalen känner inför det här, säger Lars-Göran Nyström, vd och skolchef vid GUC.

Lars-Göran Nyström säger att de här förändringarna i verksamheten beror på flera saker.

– Dels på grund av demografiska förändringar, det vill säga att det fötts färre barn som gjort att elevantalet nu minskar. Dels är konkurrensen i Uppsala hård på skolområdet. Det är en bristande balans mellan behov och antalet utbildningsanordnare. Det gör att det finns en överkapacitet, även på GUC, säger Lars-Göran Nyström.

Bolagsstämman beslutade alltså att den sittande styrelsen blir kvar.

Fördes det fram någon kritik mot styrelsen?

– En enskild aktieägare framför allt, som tidigare var vd i bolaget, och som var kritisk till hur bolaget sköts nu. Att vi inte satsat tillräckligt på marknadsföring. Men jag tror att vi kunde visa för bolagsstämman att det är precis tvärtom, att vi satsat offensivt. Det var den enda kritiken på bolagsstämman, säger Lars-Göran Nyström, och fortsätter:

– Men däremot är det ju så när man gör nedragningar, och arbetskamrater förlorar jobbet, att mycket negativa känslor kommer fram. Det är naturligt, för det finns inget positivt i det. Det är inget konstigt.

Som SR Uppland rapporterat tidigare så finns ett förslag från ledningen för gymnasieskolan i Uppsala att kommunen inte ska lägga någon utbildning på GUC från och med nästa höst, vilket i så fall innebär att kommunen drar sig ur skolan. Men Lars-Göran Nyström säger att han uppfattar det så att kommunen har stort förtroende för GUC:s verksamhet, och att kommunen ser GUC som en viktigt del i vidareutvecklingen av mer självstyrande skolor.

– Kommunen står fast vid att stötta det här bolaget i sin nuvarande form. Men däremot så finns det ju som jag sa en överkapacitet på skolområdet i Uppsala, och vi är flera aktörer som konkurrerar om de ungdomar som finns. I från andra kommunala delar än de som beställer oss har det uttryckts att man vill ta över elever från GUC, så som vi vill locka elever från andra skolor. Men inte från dem som beställer utbildningarna och ansvarar för utbildningarna, säger gymnasieskolan GUC:s vd Lars-Göran Nyström.