Björbo

Fänforsen är Dalarnas bästa rastplats

Fänforsen i Björbo har av Motormännen utsetts till Dalarnas bästa rastplats. Så gott som alla rastplatser i landet har besökts och vid bedömningen har det tagits hänsyn till bland annat utformning, säkerhet, tillgång till sittplatser och toaletter samt lekutrusting.

Vidare har skötsel och städning av rastplatserna bedömts.

Och Motormännen har alltså kommit fram till Fänforsen är Dalarnas bästa rastplats.

dalanytt@sr.se