Kronoberg

Skogsstyrelsen uppmanas minska lokalkontoren

Skogsstyrelsen får kritik av statskontoret som är regeringens granskningsmyndighet. Skogsstyrelsen bör enligt statskontoret minska antalet lokalkontor.

I Kronobergs län har Skogsstyrelsen sex lokalkontor: i Växjö, Alvesta, Lenhovda, Ljungby, Tingsryd och Älmhult. I landet som helhet har Skogsstyrelsen totalt 105 lokalkontor.

Att vid alla småkontor hålla en hög kompetens inom ett brett verksamhetsområde är svårt skriver statskontoret i sin rapport till regeringen . Dessutom har Skogsstyrelsens kostnaderna för kontorslokaler de två senaste åren ökat med 10 000 kronor per anställd.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se