Miljö

Allt fler naturreservat

Förra året fick Sverige 180 nya naturreservat och den första marina nationalparken invigdes i fjol, Kosterhavet utanför Strömstad.

Enligt Statistiska centralbyråns årliga sammanställning finns nu 3 352 naturreservat i landet och 29 nationalparker.

Nationalparkerna utgör 1,5 procent av Sveriges yta, medan naturreservaten består av nio procent av vår natur.

Dessutom finns också 102 naturvårdsområden, 957 djur- och växtskyddsområden och 6 256 biotopskyddade områden i skog.