arbetsmiljöverket

Färre arbetsolyckor i Dalarna

Arbetsolyckor med sjukfrånvaro som följd och arbetssjukdomar har fortsatt att minska under år 2009, och det här gäller även i hög grad Dalarna.

Det framgår av preliminära siffror som Arbetsmiljöverket presenterat i dag.

De uppgifter som Arbetsmiljöverket offentliggjort idag handlar om anmälningar som gjorts till Försäkringskassan. Och i länet anmäldes förra året 814 arbetsolyckor som ledde till frånvaro från jobbet. Dessutom rapporterades två dödsfall.

Arbetsolyckorna i länet har minskat med 13 procent jämfört med år 2008, och minskningen har varit större bland kvinnor än bland män.

Det är framför allt tillverkningsindustrin och vård och omsorg som varit drabbade av olyckor i jobbet.

Av rapporten kan man också se att det skiljer en del mellan kommunerna.

Sett till antalet arbetsolyckor per 1 000 förvärvsarbetande har Hedemora kommun varit mest utsatt här i länet. Där har arbetsolyckorna varit tre gånger så vanliga som i exempelvis Älvdalen.

När det gäller arbetssjukdomar så anmäldes här i länet 288 sådana under förra året och det är 17 procent färre än under 2008. Arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män. Och det är fortfarande besvär i muskler och leder på grund av belastning som är det största problemet för kvinnorna.

Men samtidigt har minskningen av arbetssjukdomar varit betydligt större bland kvinnor än bland män här i Dalarna.

Dalanytt
dalanytt@sr.se