Valet 2010

Jämställdheten går bakåt

Jämställdheten inom politiken ser ut att ta ett steg bakåt inför det kommande valet. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Antalet kvinnor som kandiderar till kommunfullmäktige i Norrbotten sjunker visar siffror från Statistiska centralbyrån. Allra sämst är Centerpartiet tätt följt av Moderaterna som å andra sidan har lägst andel kvinnor till riksdagsvalet.

Alla partier vill ha jämställdhet men vad det betyder i praktiken ser lite olika ut.

Om man tittar på hur könsfördelningen ser ut på kommunfullmäktigelistorna i Norrbotten bland de etablerade partierna är det bara Kristdemokraterna som har lika många kvinnor som män.

Och totalt sett går det bakåt sedan förra valet med två procentenheter färre kvinnor på partilistorna.

Centerpartiet har bara drygt en tredjedel kvinnor som kandiderar, Moderaterna är en gnutta bättre men har å andra sidan jumboplatsen i riksdagsvalet.

Enligt moderatkvinnornas ordförande i Norrbotten, Christine Fräki, beror det på att man inte har tillräckligt med kvinnor som medlemmar:

- Ur ett norrbottensperspektiv har vi dessvärre inte haft så många kvinnor som har haft möjlighet att kandidera. Och det har ju resulterat i våra siffror. Vi hade fyra stycken och har man inte kvinnor som ställer upp så är det ju svårt att uppnå något högre procentantal.

Kvinnorepresentationen på riksdagslistorna ligger i stort sett stilla sedan förra valet med ett snitt på cirka 45 procent. Moderaterna ligger en bra bit från toppen med 41 procent kvinnor på sina riksdagslistor.

- Det är ett stort åtagande att kandidera till riksdagen och det kan vara något som man tänker till en, två eller tre gånger på innan man gör det valet, säger Christine Fräki.

- Menar du att moderatkvinnor tänker mer så än andra partiers kvinnor?

- Nej, det tycker jag inte. Men på grund av att vi har fler medlemmar som är män än kvinnor så blir det ju en större andel män när man ska tillsätta poster.