VETANDETS VÄRLD, TIS 22 JUNI

Sällsynta arter trivs i nygammal oas

Klingavälsån är ett av biflödena till Kävlingeån i Skåne. I över hundra år har den runnit i ett grävt dike. Nu har flera långa sträckor med hjälp av grävmaskiner återfått den typiska skepnaden hos en skånsk slättå – den slingrar sig fram över ängarna.

Repris från 26 januari 2010.

På 1800-talet började torrläggningen av landskapet för att skapa mer åkermark. Med bättre teknik fortsatte dikningarna med statsbidrag ända fram till 1970-talet och vattnet försvann allt snabbare ut i havet. Med 1990-talets debatt om övergödningen av haven startade Kävlingeåprojektet. Nio skånska kommuner samarbetar runt en av Skånes största åar – Kävlingeån, som årligen transporterar ut 3000 ton kväve i Öresund.

Femton år senare har projektet återskapat eller nyskapat över 300 hektar våtmarker som både är effektiva näringsfällor och oaser för djur och växter. I alla anlagda dammar finns det arter som blivit sällsynta i det vattenfattiga landskapet. På bara några timmar hittar fåglarna ett nytt vatten.

Lena Näslund
vet@sr.se