Pappa JO-anmäler Kungälvs kommun

En pappa i Kungälv fick leva närmare en vecka i ovisshet om vad som blivit av hans familjehemsplacerade dotter.

På Valborg ville pappan veta hur hans 14-åriga dotter mådde och hörde då av sig till det par som fungerat som familjehem för henne i tre år. Där fick han veta att flickan akut omplacerats men att de inte visste vart hon tagit vägen.

Mannen blev upprörd över att kommunen inte hört av sig om omplaceringen med tanke på att det inte funnits någon anledning att undanhålla information. Familjehemsplaceringen av dottern ska nämligen inte ha med honom att göra, skriver han i sin JO-anmälan.

Först efter att mannen tagit hjälp av ett ombud och skrivit till kommunen ringde en enhetschef och meddelade att dottern nu bodde i en annan kommun. Då var det redan den 5 maj.

Pappan visar viss förståelse för att det var akut och stressigt den aktuella dagen då dottern flyttades men kan inte acceptera att han som barnets pappa inte automatiskt blev informerad förrän han själv tog kontakt med kommunen.

Han reagerar också på att den ansvariga handläggaren uppgett för familjehemmet att hon haft regelbunden kontakt med honom men i själva verket har de på tre år bara pratats vid en en enda gång.

Nu begär justitieombudsmannen att sociala myndighetsnämnden i Kungälv före den första juli förklarar vad som hänt.

Petra Dahlberg
petra.dahlberg@sr.se