katrineholm

FP och S de mest jämställda partierna

Folkpartiet och Socialdemokraterna är de mest jämställda partierna i Sörmland, om man tittar på könsfördelningen bland kandidaterna till kommunvalen. Det visar siffror som Statistiska centralbyrån tagit fram åt Sveriges Radio. Folkpartiet har till och med en övervikt på kvinnor i flera kommuner. Bland annat i Katrineholm.

Vilket parti tror har höst andel kvinnor?
– Jag tror att det är Socialdemokraterna, säger en kvinna i Katrineholm.

– Kanske den politisk korekta vänstern, föreslår en annan.

Folkpartiet är det parti som har störst andel kvinnor på sina valsedlar här i Katrineholm. Partiet har något fler kvinnor än män på vallistan, medan Socialdemokraterna har exakt hälften kvinnor och hälften män.

Ewa Callhammar (FP), oppositionsråd i Katrineholm, säger att hennes parti banat väg för fler kvinnor genom att använda varvade listor, på samma sätt som Socialdemokraterna.

– Men numera behöver vi inte göra det, för kvinnorna kommer ändå.

Lägger man samman alla fullmäktigekandidaterna i länet lägger sig Folkpartiet och Socialdemokraterna på delad förstaplats i jämställdhetsligan. Båda partierna har totalt 48 procent kvinnor bland kandidaterna. Centerpartiet och Vänsterpartiet följer hack i häl med 47 procent kvinnor.

Men det finns en skillnad mellan de båda blocken. Socialdemokaterna och Vänsterpartiet tillämpar fortfarande principen "varannan damernas" och har i många kommuner exakt lika många kvinnor som män. Hos Folkpartiet och Centerpartiet varierar det - i några kommuner finns det fler kvinnor än män på listorna, i andra kommuner färre.

När det kommer till toppnamnen finns det också en skillnad mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. Socialdemokraterna har nästan bara män som förstanamn på sina listor, medan Folkpartiet har många kvinnor i topp.

Socialdemokraternas valsedlarna toppas av män i sju av länets nio kommuner. Hans Ekström, länsordförande för Socialdemokraterna i Sörmland, säger att det handlar om strukturell diskriminering.

– Så här finns det mer arbete att göra, säger han.

Men Folkpartiet har inte lika stora problem att få in kvinnor högt upp på listan. I fem kommuner av nio är det en kvinna som står överst på Folkpartiets valsedel.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se