Skärpa regler mot spökskrivande

Nu skärper den internationella föreningen för läkemedelsföretag, IFPMA, reglerna för att motverka ett problem vi tidigare rapporterat om, nämligen  spökskrivande av vetenskapliga artiklar. Richard Bergström, VD för svenska Läkemedelsindustriföreningen, säger till Medierna att han varit pådrivande för förändringen, som bland annat innebär att det numera måste framgå om någon annan än undertecknarna av en artikel hållit i pennan.