Saneringen av mjältbrandsgård i Halland avslutas

Efter ett och ett halvt år avslutas saneringen efter utbrottet av mjältbrand på en gård i Veddige i Halland. Saneringen, som kostat staten över 40 miljoner kronor, är troligen den mest omfattande någonsin i Sverige.

Lantbrukaren Hans Vendelstrand som driver gården vågar knappt tro att det hela nu ska vara över.

– Det känns väldigt bra. Vi ser en ljusning på det hela.

Kunde du någonsin drömma om att det skulle bli så här stort?

– Nej, aldrig. Det har varit en mardröm och ingen kunde tro att det skulle få den här omfattningen.

Hans Vendelstrand startar traktorn på den nya gårdsplanen en bit bort från det som fortfarande är spärrområdet kring hans gamla djurstall. Det var där några av korna insjuknade i den fruktade dödliga sjukdomen mjältbrand i december 2008.

Sedan dess har all kor slaktats, den gamla ladan plockats ner och bränts bit för bit tillsammans med mängder av annat material. Resten, ner till minsta skruv, har tvättats med formalin.

10-15 personer har varit sysselsatta i ett och ett halvt år under extrema säkerhetsförhållanden. Men nu ska arbetet i stort sett vara över, ett arbete som tagit betydligt längre tid än man trodde, säger Therese Westermark som är ansvarig veterinär på plats.

– Det insåg vi inte från början. Vi insåg inte hur stort det var.

Vad är det som gjort det så komplicerat?

– Dels att kunskapen hur man sanerar mjältbrand inte finns i Sverige utan vi har fått använda internationella rekommendationer. Hur man gör det praktiskt har vi fått leta oss fram till från dag till dag och lösa det allt eftersom det kommer.

Sist av allt monteras den enorma förbränningsugnen ner, sedan återstår bara tvättningen av utrustningen och att marken återställs. Förbränningsresterna grävs ner i en grop som täcks med ett stort stenröse som inte får röras på 50 år.

– Man kan aldrig till hundra procent säga att precis varenda liten spor är borta men det är helt säkert för människor att vara här.

Det är inga problem att använda eller gå på marken?

– Nej, det ska inte vara några problem alls.

Vad som orsakade det ovanliga utbrottet är fortfarande oklart, kanske kom smittan via foder som tagits vid Viskans strand, dit sporer möjligen förts från djur som dött i något gammalt utbrott för många årtionden sedan. Men svaret kanske vi aldrig får, menar Therese Westermark.

– Det är ett orosmoment. Hade vi vetat var det kom ifrån hade vi kunnat känna oss säkra på vad som kommer att hända i framtiden. Som det är nu är framtiden väldigt oviss. Det kan dyka upp igen.

Hans Vendelstrand har lämnat djurhållningen och satsar nu istället på bland annat foderproduktion. Även om familjen nu snart åter kan använda sin mark så har utbrottet påverkat hela deras liv.

– Det lever alltid kvar. Tanken finns i bakhuvudet. Men man måste kunna se ljusningen i dagen också och se framåt i livet.