Gävle

Färre lärarutbildningar på Högskolan

Högskolan i Gävle minskar antalet lärarutbildningar. Det beslutade Högskolans rektor Maj-Britt Johansson i går sedan det visat sig att särskilt den humanistiska avdelningen gått med 40 miljoner kronors förlust de senaste åren. Av 24 ämnesinriktningar ska 7 läggas ned.

- Det handlar om högstadielärare i ämnena historia, fysik, kemi och naturkunskap, och samma sak gäller gymnasielärare i samma ämnen, säger rektor Maj-Britt Johansson.

Varför måste högskolan dra ner?

- För det första elevunderlaget och en annan sak är arbetsmarknaden - det vill säga att behovet av dessa lärare finns inte.

Är uppsägningar att vänta nu?

- Det beror helt på vad som händer. Om det kommer fram förslag på nya intressanta och efterfrågade utbildningar så kan ju den saken avvärjas, säger hon.

Måste bli mindre och vassare
Men klart är att högskolan i Gävle precis som försvaret på sin tid måste bli mindre och vassare. Det kräver också regeringen och Rektors strategi är att prioritera utbildning och forskning i inom områden som Högskolan redan mutat in som sin särskilda profil.

- Vi ska satsa på två profiler i första hand. Det är Byggd Miljö och Hälsofrämjande Arbetsliv där vi redan i dag är mycket starka, säger hon.  

Däremot är det alltså inte längre ekonomiskt försvarbart att med konstgjord andning hålla liv i icke-efterfrågade utbildningar. Särskilt den humanistiska avdelningen har gjort miljonförluster, säger Maj-Britt Johansson.

- En viss avdelning har gått 40 miljoner back, den humanistiska.

Hur stort är det problemet?

- Det är ett stort problem eftersom det har pågått under många år, säger rektor Maj-Britt Johansson.

Tomas Groop
tomas.groop@sr.se