Myndigheterna godkände BP:s katastrofplan

Oljan i Mexikanska golfen fortsätter att välla ut. Nya officiella uppskattningar visar nu att dubbelt så mycket olja än vad som tidigare varit känt kan ha läckt ut i havet varje dag sedan katastrofen inträffade.

Samtidigt säger BP och den amerikanska kustbevakningen att man nu kommer att lyckas suga allt mer olja från läckan de närmaste dagarna.

40 000 fat, så mycket olja kan ha läckt ut i den Mexikanska golfen varje dag sedan katastrofen upptäcktes den 20:e april.

För att sätta siffrorna i perspektiv så är den nya siffran åtta gånger större än den mängd som BP och de amerikanska myndigheterna länge höll fast vid.

Den är också dubbelt så stor som den senaste officiella uppskattningen som kom för några veckor sedan.

Enligt de nya uppskattningarna från de amerikanska myndigheterna så är oljeläckan i Mexikanska golfen också redan flera gånger så stor som den i Alaska 1989.

BP:s vd Tony Hayward har inte kommenterat de nya siffrorna, men BP fortsätter att varje dag trumma ut sitt reklambudskap i amerikanska medier om att de ska lösa katastrofen på ett bra sätt.

En talesman för BP säger till New York Times att BP inte har något att tillägga om utsläppsmängden utan att företaget arbetar på med arbetet för att få stopp på läckan.

De nya beräkningarna av oljeläckans storlek gjordes före BP:s senaste försök att minska utsläppet. Ett försök som enligt uppgifter från den amerikanska kustbevakningen ändå går allt bättre.

BP lyckas nu suga upp 15 000 fat olja om dagen från källan, en siffra som förhoppningsvis ska kunna öka de närmaste dagarna och veckorna, enligt både företaget och kustbevakningen.

I går kom rapporter om att BP:s katastrofplan för den aktuella oljekällan var ytterst undermålig.

I planen nämndes till exempel en redan avliden oljeexpert som skulle kunna konsulteras och där listades hur man skulle ta hand om eventuella skadade djur och fågelarter.

Problemet var bara att flera av arterna inte ens finns i längs kusten. Trots de stora bristerna godkändes katastrofplanen av de amerikanska myndigheterna.

Carol Browner, president Obamas särskilda rådgivare i miljö och klimatfrågor, sa i en intervju i CNN att uppgifterna om BP:s katastrofplan var ytterst oroande men att regeringen nu arbetar med att uppdatera arbetet med oljebolagens katastrofberedskap.