Få framgångar efter klimatmötet i Bonn

FN-förhandlingarna om globala utsläppsminskningar går trögt. Klimatmötet i Bonn som ska bereda vägen fram till FN:s stora möte i Mexiko i slutet av året avslutades i går med många olösta knutar och splittring mellan länderna.

Jacob Risberg som är klimathandläggare på Svenska kyrkan har följt förhandlingarna på plats.

– Jag blir besviken på att man inte lyckas ta den här frågan på allvar. Det är verkligen så det känns. Det finns ett fåtal länder som tar det på allvar och det är de som verkligen inte har någon makt överhuvudtaget.

Efter misslyckandet vid klimatmötet i Köpenhamn förra året försöker FN-processen nu hämta andan och uppbringa ny kraft för att lyckas nå ett globalt avtal om minskade utsläpp för att tackla klimathotet. Men det går långsamt.

I två veckor har förhandlare från världens länder mötts i Bonn men det finns få tydliga framgångar i förhandlingarna när det gäller de stora knäckfrågorna som vilka länder som ska minska med hur mycket och vem som ska betala de fattiga ländernas anpassning till klimatförändringarnas effekter.

– Det är sant att det här går trögt men det är också sant att vi faktiskt haft viktiga diskussioner i substansfrågorna, säger Anders Turesson, Sveriges chefsförhandlare.

Från utvecklingsländer och miljö- och rätteviseorganisationer riktas det också kritik mot EU:s agerande i förhandlingarna.

– EU borde så snart som möjligt gå upp från sina utlovade 20 till 30 procent. Man borde helt enkelt ompröva sina beslut och säga att ”nu är det dags för oss att visa ledarskap och gå före”, säger Jacob Risberg på Svenska kyrkan.

Men att EU i nuläget ska växla upp och åta sig att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2020 istället för de redan beslutade 20 procenten är inte aktuellt.

Miljöminister Andreas Carlgren var med på EU:s miljörådsmöte i Luxemburg under gårdagen där EU:s strategi inför klimatmötet i Mexiko diskuterades.

– Det finns ingenting som tyder på att det på allvar skulle underlätta förhandlingarna.