Unga flickor

Oönskade sexkontakter vanliga

Nästan var tredje flicka i 15-årsåldern har under senaste året råkat ut för en oönskad sexkontakt på internet. Det visar en enkätundersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Bland pojkarna är det betydligt färre, 6 procent, som drabbats av oönskade sexkontakter, enligt enkätundersökningen som bygger på svar från 6 900 elever i årskurs nio.

Brå-studien som Svenska Dagbladet tagit del av visar också att att mobbade flickor löper större risk för att utsättas. Den visar nämligen att flickor som mobbats oftare chattar med okända - något som ökar risken för oönskade sexuella kontakter.