WHO-siffror

Drygt 18 000 dog i svininfluensan

Sedan svininfluensan klassades som en pandemi i juni i fjol har 18 156 människor i världen dött i sjukdomen, enligt Världshälsoorganisationen WHO som dock poängterar att dödssiffran som nu presenteras kan vara för låg.

WHO-talesmannen Gregory Haertl säger att viruset nu är mindre aktivt globalt men understryker samtidigt att barn och gravida kvinnor bör vara fortsatt vaksamma.

Haertl räknar med att de siffror som finns när det gäller svininfluensan utan tvekan är för låga och att de verkliga troligen ligger flera gånger högre. Först två år efter det att viruset försvunnit kommer det att finnas säkra uppgifter.

De senaste veckorna har WHO kritiserats av bland andra den medicinska tidskriften British Medical Journal för att ha lagt upp sina riktlinjer för bruket av läkemedel mot viruset på inrådan av de två stora tillverkarna av dessa läkemedel.

Men organisationens chef tillbakavisar kritiken.

– Aldrig vid något tillfälle, för en enda sekund, fanns kommersiella intressen med i mitt beslutsfattande, sade WHO:s generaldirektör Margaret Chan i ett brev till tidskriften.