STOCKHOLM

Vattenpark får inte klartecken

En planerad vattenpark på Sjöängen, strax norr om Älvsjömässan, har återigen stoppats. Frågan har utretts i snart tio år, men eftersom området kan bli aktuellt för bostäder, så får parken inte klartecken.

Karl Bern (FP), ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd, är bedrövad över beskedet.

– Det är ju som en kalldusch, säger han.

En gång i tiden fanns en sjö på Sjöängen. Idag är det ett igenvuxet grönområde som ligger mellan Huddingevägen och Brännkyrka kyrka. Genom att bygga en vattenpark vill man återskapa vattenspegeln och göra området till ett utflyktsmål för de boende i området. Men trots att Älvsjö fått pengar av stockholms kommun för att utreda frågan och även fått klartecken av miljödomstolen så säger nu Exploateringskontoret nej. Visserligen stödjer de idén, men platsen ingår i ett större område som ännu inte är planlagt. Många vill bygga i området och först när man vet vad som gäller kan exploateringsnämnden ge sitt klartecken till Vattenparken.

Karl Bern, ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd, förstår att mark behövs när staden växer men "Sjöängen" är ingen bra plats för nya bostäder, tycker han.

– Att bygga bostäder på en gammal sjöbotten och sumpmark är inte så där ekonomiskt väl genomtänkt tycker. Det kommer bli fruktansvärt dyrt med pålningsarbeten och sånt, säger han.

Anna Björkman
anna.bjorkman@sr.se