Kungsbacka

Ungdomar och företagare lär av varandra

Till hösten drar ett unikt samverkansprojekt mellan skola och näringsliv igång i Kungsbacka där ungdomarnas kunskaper om internet ska tillvaratas.

Bakom projektet, som heter Affärsnytta, står kommunens tre företagarföreningar tillsammans med kommunen och länstyrelsen .

– Det speciella är att vi bjuder in ungdomar från start i projektet. På det sättet fär ungdomarna ytterligare kunskaper i ämnet. Dessuom får de personliga kontakter med företagarna som kan leda till jobb, mentorskap och priaktikplatser i framtiden, säger Agneta Börjesson-Pihl som är projektledare och ordförande i affärsnätverket Gertruds Döttrar.

Eleverna från Aranäsgymnasiet och Varlaskolan som ska delta på de tio träffarna med företagarna ska alltså själva kunna dra nytta av de kontakter de får med näringslivet . De  ska också  inspirera främst småföretagarna att använda den nya tekniken i kombination med traditionell marknadsföring för att skapa affärsnytta. Det kan handla om att sökordsoptimera texter och innehåll för att locka rätt besökare till webbsidan eller hur man bygger sitt varumärke och annat i syfte att skapa nya affärer.