SKARABORG

Gymnasium Skaraborg bryter samman

Samverkan Gymnasium Skaraborg har lagt ner försöken att tillsammans bestämma hur många gymnasieplatser som ska finnas i varje kommun. Nu får varje skola själv bestämma hur många platser man vill erbjuda.

Det är en bra lösning att skolorna får bestämma själva, tycker Torbjörn Karlsson, som är rektor på Ållebergsgymnasiet i Falköping.

- Jag tror att varje kommun och varje gymnasium behöver se över sina organisationer väldigt noga inför varje år. De måste anpassa sig till det minskande elevunderlaget.

Två mål med samarbetet
Det fanns två mål med Gymnasium Skaraborg; dels skulle eleverna fritt få välja gymnasieskola i de tolv kommunerna som ingår, dels skulle gymnasieskolorna tillsammans besluta om antalet utbildningsplatser på varje skola.

Men det sista gick överstyr tidigare i år, när kommunerna inte lyckades komma överens.

Små skolor förlorar
Fortfarande har eleverna kvar valfriheten, men de kommande fem åren minskar antalet nya gymnasieelever med ungefär 25 procent. Och när antalet elever att slåss om blir mindre riskerar de små gymnasieskolorna att bli förlorare, tror Torbjörn Karlsson.

– En risk finns ju alltid, även om det är svårt att förutspå hur den ser ut. Men vi är helt beroende av hur eleverna väljer i alla kommuner.

Nästa vecka samlas styrelsen för Gymnasium Skaraborg för att besluta hur man ska jobba i framtiden, och följderna av de minskande kullarna.

Mindre behov av personal
Nedskärningar är oundvikligt när elevantalet minskar stort, menar Torbjörn Karlsson.

– Totalt sett är det så att, om många elever ska utbildas så går det åt mycket personal, och färre elever ger minskat behov av personal. Så är det.

Erik Holmlund
erik.holmlund@sr.se