Vattnet i Wisla bara stiger och stiger

De svåra översvämningarna i Polen fortsätter att ställa till problem. I dag kommer Polens längsta flod Wisla med tio meter förhöjd vattennivå att nå Östersjökusten, och det råder full beredskap.

Minst 900 poliser och 9 000 brandmän står beredda här vid hotade orter nära Östersjökusten för att evakuera tusentals människor. Någon gång mellan klockan 12 och 15 i eftermiddag kommer floden Wislas vattenmassor från södra Polen att nå hit upp till kusten och vattenståndet kommer att stiga med mellan nio och tio meter.

Människor och myndigheter är förberedda och flodvallarna har förstärkts med ett oräkneligt antal sandsäckar. Wislas västra flodbank ska klara vattenmassorna mer osäkert är det med flodens östra sida.

Minst 18 personer har hittills omkommit på grund av den senaste tidens översvämningar. Tiotusentals människor har evakuerats från sina hem.

Småföretagare och jordbrukare gör stora förluster i skador och förlorade inkomster. Fastigheter, vägar och broar liksom årets skördar har skadats kraftigt. I vissa län har hela 80 procent av åkermarken vattenskadats och den värsta myggplågan på årtionden försvårar allt arbete.

Polens sammanlagda skador uppskattas till 14 miljarder zloty, 35 miljarder kronor och gräver ett djupt hål i statsfinanserna.