Helsingborg

Tegelfasad rasade i Helsingborg

I förmiddags rasade delar av en tegelfasad på ett flerfamiljshus i Helsingborg i korsningen Carl Krooksgatan/ Nedre Holländaregatan. Enligt stabsbrandmästare Roger Norén så berodde raset på rost i de krokar som håller fast teglet. Platsen är nu avspärrad och det är upp till fastighetsägaren att lösa problemen.