Borås

Jämställd högskola i Borås

Högskolan i Borås är en av de mest jämställda högskolorna i landet, i alla fall bland professorerna. Ny statistik från Högskoleverket visar att bara 20 procent av Sveriges professorer är kvinnor, men på Högskolan i Borås är 36 procent kvinnor.

Därmed ligger högskolan i jämställdhetstoppen tillsammans med fyra andra högskolor/universitet. Sämst jämställdhet har man på Chalmers i Göteborg och Handelshögskolan i Stockholm.