EU:s momsåterbetalning döms ut av företag

Företagare i Europa sågar EU:s försök att göra det enkelt att återbetala moms. Det menar Svenskt Näringsliv som nu kritiserar den EU-gemensamma it-teknik som ska göra det enkelt för företagare att få tillbaka moms som de betalat när de köpt varor och tjänster i andra EU-länder.

Om problemen inte löser sig hotas möjligheter till att öka handel och tillväxt inom EU, säger Anna Sandberg Nilsson som arbetar med momsfrågor hos Svenskt Näringsliv.

– Jag är rädd för att företag i de olika länderna tycker att det här systemet fungerar så dåligt så vi prioriterar hellre att handla med länder utanför EU för det fungerar bättre.

Har en företagare köpt en vara eller tjänst i ett annat land och det har lagts till en lokal moms så går det att få tillbaka de pengarna.

Inom EU är tanken att man ska slippa skicka kvitton till olika länders skattemyndigheter för att få tillbaka momsen. I stället ska till exempel den svenska företagaren kunna knappa in sig på Skatteverkets hemsida och skriva in sina uppgifter där.

Skatteverkets momsportal ska sedan elektroniskt skicka iväg återbetalningsansökan till rätt lands skattemyndighet. Men det är just här det blir fel, säger Svenskt Näringsliv som menar att de 27 EU-medlemsländernas it-system inte kan kommunicera med varandra.

Det här ger konsekvenser. Många väntar på pengar, säger Anna Sandberg Nilsson på Svenskt Näringsliv.

– Nu ligger alla företag inom Europa och finansierar otroligt stora momsåtervinningar som inte fungerar. De får inte tillbaka pengarna som de borde.

Enligt Svenskt Näringsliv är felet både EU-kommissionens och de olika medlemsstaternas skatteverk.

På Skatteverket i Sverige säger man att varje lands portal är utvecklad efter samma mall och därför borde fungera. Samtidigt har företagare hört av sig till Skatteverket här i Sverige, säger Susanne Malmborg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

– Det är inte bra om företagen upplever att det nya systemet inte fungerar. Som alla vet så är det ett nytt system och är det problem så får vi titta närmare på det.